پروژه میلاد قائم

آدرس: قائمشهر - خ ساری
گروه محصول: شیشه دو جداره، شیشه سکوریت، شیشه نما ، نمای شیشه ای
تاریخ اجرا: 95/09/15
ابعاد: 1200 متر مربع
توضیحات: شیشه دوجداره - سکوریت U CHANNEL